top of page

Algemene voorwaarden:

 1. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die door Oogie Yogi worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is daardoor altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar fysieke welzijn en het respecteren van de eigen fysieke grenzen, hiermee is de deelnemer verantwoordelijk voor eventueel letsel.

 2. Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en de deelnemers op de hoogte gesteld en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.

 3. Oogie Yogi is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.

 4. In de vakanties behouden we een rooster, maar kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.

 5. Oogie Yogi biedt rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Oogie Yogi biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste rittenkaart te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

 6. Oogie Yogi houdt zich aan de gestelde richtlijnen van het RIVM aangaande Covid-19, een veilige yoga omgeving voor iedereen is het streven.

 7. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les.

 8. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.

 9. Oogie Yogi behoudt het recht om het lesrooster zonder overleg te wijzigen, mocht de deelnemer hierdoor niet meer aan de lessen kunnen deelnemen is restitutie bespreekbaar.

 10. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je kunt tot 2 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen; online via www.momoyoga.com/oogieyogi/ Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les; dit doe je online op dezelfde manier als je een les reserveert.

 11. Oogie Yogi behoudt het recht om een prijsverhoging door te voeren indien nodig.


bottom of page